Cesta (z) mesta / Atlas suburbanizácie Bratislavy

Naši kolegovia z Geografického ústavu SAV pod vedením Martina Švedu publikovali druhé vydanie atlasu suburbanizácie Bratislavy pod názvom Cesta (z) mesta.


Revidovaná monografia predstavuje súbor 50 máp a grafov, ktoré zachytávajú jeden z najdynamickejších procesov v novodobých dejinách Slovenska, suburbanizáciu. Tento proces označuje procesy populačného a ekonomického rozrastania predmestí veľkých miest. Či už Vám tieto vety nič nehovoria, alebo ste naopak o rozrastaní sa Bratislavy počuli už všetko, neváhajte a príďte si pozrieť neformálny krst knihy spojený s diskusiou aj s autormi do bratislavského Artfora v pondelok 27. 5. o 18:00. Hosťami diskusie budú hlavný architekt Bratislavy J. Šujan a hlavný stratég mesta Ján Mazúr.

Knižka je dostupná aj v e-shope vydavateľa: https://obchod.dennikn.sk/show/1686/cesta-z-mesta

Na publikácii spolupracovala Katedra regionálnej geografie a rozvoja regiónov Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Foto: doc. Mgr. Martin Šveda, PhD. (facebook)